Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Apel Państwowej Inspekcji Pracy do rolników
Apel Państwowej Inspekcji Pracy do rolników Utwórz PDF Drukuj

Żniwa to niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy.

Rolniku, przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan maszyn,

 • załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe oraz na inne ruchome części maszyn służące do napędu,
 • wyposaż kombajny i ciągniki  w sprawny sprzęt ppoż.,
 • nie pozwalaj na obsługę maszyn żniwnych osobom bez odpowiednich umiejętności,
 • prowadząc kombajn obserwuj uważnie przedpole,

 

SZANOWNY ROLNIKU, organizuj transport tak, by przebiegał bezpiecznie. Pamiętaj, aby:

 • ładunek był  zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z przyczepy, (maksymalna wysokość od podłoża – 4 metry),
 • nie stawać na zaczepach i innych częściach maszyn i ciągników w trakcie ruchu,
 • do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używać drabiny o odpowiedniej długości (burtę przyczepy wyposaż yć w uchwyty do zawieszenia drabiny),
 • nie przewozić osób na zaczepach, błotnikach ciągników, pomoście roboczym kombajnu, i zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy po drodze publicznej.

Rolniku, pamiętaj o tym, że  w trakcie ruchu maszyny  zabronione jest:

 • czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów,
 • usuwanie nadmiaru (zapchań) słomy, nawlekanie sznurka.
 • zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych,
 • wymiana części (np. kos w maszynach żniwnych),
 • smarowanie, sprawdzanie umocowania elementów ruchomych.

Wcześniej wyłącz napęd, zgaś silnik i odczekaj aż elementy będące w ruchu, obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.

ROLNIKU, od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twoich dzieci!

 • zapewnij opiekę szczególnie najmłodszym i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn,
 • nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, stwarzających zagrożenie dla dziecka,
 • nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych,
 • zabezpiecz zapałki, środki ochrony roślin, paliwa przed dostępem  dzieci,
 • ruszając ciągnikiem lub innym pojazdem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.

Rolniku, ważny jest własny dobry przykład. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bhp  chronisz nie tylko życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. One uważnie Cię obserwują i naśladują.

Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwai Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej przy Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy  w Ostrowie Wlkp.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »