Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow X sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
X sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 sierpnia 2011 roku, o godzinie 18:00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011-2025 za I półrocze 2011 roku oraz informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2011 roku.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: likwidacji linii kolejowej nr 362 Kobylin-Legnica,
b) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 – 2025,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »