Wreszcie na swoim! Utwórz PDF Drukuj

Jesteś osobą niepełnosprawną? Posiadasz status bezrobotnego? Chcesz otworzyć własną firmę?

Zgłoś chęć udziału w projekcie:

Wreszcie na swoim! Realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Oferowane wsparcie:
- doradztwo i szkolenia
- przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kwocie do 20 tyś. zł

Dotacje będą udzielane w pierwszym półroczu 2013 roku

Zapisy i szczegóły w Biurze Projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
ul. Rawicka 7B 63-700 Krotoszyn
pokój nr 4 lub u doradcy zawodowego w pokoju nr 13
Tel. 62 725-36-84 infolinia 800 200 929

Opis planowanych działań:

- wyłonienie w procesie rekrutacji bezrobotnych niepełnosprawnych zainteresowanych otwarciem własnej firmy,
- podpisanie Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych,
- badanie predyspozycji zawodowych przy użyciu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych w ramach doradztwa indywidualnego – min. 1h/os oraz wsparcie doradcze w formie grupowej w celu przeprowadzenia wstępnej oceny wiedzy bazowej umożliwiającej rozpoczęcie szkolenia, predyspozycji i własnej przedsiębiorczości -min.4h/os .,
- szkolenie z podstaw przedsiębiorczości - 41h/os. W programie ramowym przewidujemy: elementy etyki i psychologii, podstawy marketingu, podstawy prawne prowadzenie działalności, wykorzystanie i obsługa komputera (program Płatnik). Prócz zajęć w grupach wykładowcy będą dostępni również do konsultacji indywidualnych. Miejsce/czas odbywania zajęć (w powiecie krotoszyńskim). Uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz stypendium szkoleniowe,
- sporządzenie przez uczestniczki/-ków biznes planu i wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami, które zostaną wstępnie zaopiniowane przez PUP,
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Komisja oceniająca wnioski na ich podstawie wyłoni 10 najlepszych, którym udzielone zostanie wsparcie kapitałowe ułatwiające sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dotacji uzależniona od wykazywanych potrzeb w związku z planowaną inwestycją, na podstawie wniosku,
- przeprowadzenie przez PUP kontroli wykorzystania środków zgodnie z biznes planem
w 6. i 12. mies. prowadzenia działalności oraz wizyt monitorujących minimum jeden raz na kwartał,
- konferencja z przedstawicielami lokalnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Bezrobotni niepełnosprawni, którym zostanie udzielona dotacja, są zobowiązani do prowadzenia działalności przez co najmniej 12m-cy od dnia zarejestrowania firmy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »