Bardzo Pilne!!! Utwórz PDF Drukuj

Informacja dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, wprowadzających do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje.

LIKWIDACJA RAPORTU UPROSZCZONEGO I OBOWIĄZEK PEŁNEGO RAPORTU

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą".

Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zwanego dalej "raportem rocznym", zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

Po wejściu w życie powyższej ustawy KOBIZE umożliwiało "małym podmiotom" sporządzanie za lata 2010 i 2011 tzw. raportu uproszczonego. Obecnie dla wszystkich podmiotów obowiązuje pełny raport. Nawet podmioty, które nie posiadają instalacji, a jedynie dysponują środkami transportu powinny także sporządzić raport!!!

Aby sporządzić powyższy raport należy jak najszybciej dokonać rejestracji swojego konta!!!

REJESTRACJA NOWEGO KONTA

W celu założenia konta w Krajowej bazie należy wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej http://www.krajowabaza.kobize.pl w zakładce "Rejestracja" i przesłać go drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy, a następnie złożyć Wniosek w formie pisemnej do Krajowego ośrodka na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, z dopiskiem Krajowa baza.

Konto w Krajowej bazie może być utworzone wyłącznie na podstawie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.krajowabaza.kobize.pl i Wniosku wygenerowanego na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego.

Odrębnie dla każdego posiadanego Zakładu należy zgodnie z Instrukcją wypełnić i przesłać Formularz Rejestracyjny oraz złożyć Wniosek. Złożenie Wniosku w innej formie lub niezgodnie z Instrukcją, stanowi brak formalny Wniosku i skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia, o czym Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie wnioskodawcę.

Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku Użytkownik uzyska drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do Konta w Krajowej bazie. W celu zalogowania się na swoje konto należy wybrać zakładkę "Logowanie".

Proces rejestracji nowego Konta w Krajowej bazie odbywa się w trzech etapach:
1) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na  stronie WWW;
2) otrzymanie wiadomości e-mail zawierającej aktywujący adres URL;
3) aktywacja i złożenie Wniosku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »