Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XXVII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XXVII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 28 grudnia 2012 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012,
b) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2013 roku,
c) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2013
d) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 - 2025.
7. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »