Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XXX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XXX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 kwietnia 2013 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
6. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie,
b) w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylin w 2013 roku,
c) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami Miasta i Gminy Kobylin na lata 2013 – 2016,
d) w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kobylin za rok 2012,
f) w sprawie: podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2012,
g) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2012,
h) w sprawie: podziału wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2012,
i) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kobylina,
j) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »