Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXII sesja Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 26 czerwca 2013 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2012,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie: zmiany Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich,
d) w sprawie: nadania nazw ulicom w Kobylinie,
e) w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/243/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
f) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/116/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2013,
g) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025.
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »