VAT przez Internet Utwórz PDF Drukuj

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina, że wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym, najszybszym, bezpiecznym oraz całkowicie darmowym sposobem złożenia nie tylko zeznania rocznego, ale również szeregu innych deklaracji, w tym bardzo popularnych wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą, deklaracji dla podatku VAT.

Już od października  zeszłego roku Ministerstwo Finansów rozszerzyło katalog e-Deklaracji, które można składać  w formie elektronicznej bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Chodzi tu o deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami. Elektronicznie można składać również korekty tych  formularzy.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz dane:
- PESEL,
- NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą albo zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług lub płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje.

Wszystkie te  informacje (dane autoryzujące) mają na celu zabezpieczenie autentyczności składanej deklaracji.

Przypominamy również, że złożenie deklaracji, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej nie pociąga za sobą konieczności wpłaty jednocześnie tego samego dnia kwoty podatku wynikającej ze złożonej deklaracji. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby deklaracje podatkowe składać wcześniej, a wpłat dokonać zgodnie z obowiązującym terminem.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »