Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie – biuro nr 9

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł / miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:
- złożyć stosowny wniosek,
- mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego [DOC]