Deklaracje na podatek od środków transportowych

Przypominamy, że do 15 lutego należy składać deklaracje na podatek od środków transportowych. Formularze deklaracji oraz Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych dostępne są na stronie internetowej: www.bip.kobylin.pl w zakładce Podatki.

Termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych to 15 luty. Drugą ratę natomiast należy uiścić w terminie do 15 września.