Deklaracje przez Internet

Wzorem lat ubiegłych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zachęca Państwa do wysyłania zeznania bądź deklaracji przez Internet.
Jest to najprostszy i najszybszy sposób złożenia. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Państwa miejsca.
Ponadto wysłanie PIT przez internet pozwoli zrealizować zwrot w szybszym terminie.

Od ponad 2 lat można wysyłać BEZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO przez internet zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-16A, PIT-39  oraz deklaracje PCC-3, VAT-7 i VAT7K.

Do wysłania potrzebny jest dostęp do Internetu oraz przygotowanie danych:
• PESEL,
• NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą),
• imię i nazwisko,
• datę urodzenia,
• kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok; natomiast dla PCC-3 i VAT kwota przychodu wykazana dwa lata wcześniej czyli za 2011 rok, np.: PIT-28 poz. 42, PIT-37 poz. 60 lub poz. 87 (jeżeli w formularzu wystąpiliśmy jako małżonek), PIT-36 poz 82 lub poz. 125 (jako małżonek), PIT-36L poz. 23 lub poz. 28, PIT-40 poz. 62, PIT-40A poz. 33; lub „zero” jeżeli nie rozliczano się.

Dalej wystarczy 5 kroków:

1) wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania wtyczkę (plug-in); Uwaga: Jeśli w zeszłym roku zainstalowano już wtyczkę trzeba pobrać aktualną.
2) wypełnij odpowiedni formularz - zakładka Formularze, np.: PIT-37;  Uwaga: Jeśli chcemy dołączyć załączniki np.: PIT/O, na ostatniej stronie zeznania zaznacz odpowiednio w załącznikach cyfrę "1"
3) po zakończeniu wypełniania dokumentu wejdź w zakładkę Narzędzia lub Rozszerzone E-deklaracje, kliknij "Podpisz i wyślij" - podpisz go wpisując jako Dane autoryzujące kwotę przychodu za 2012 rok lub jaką wskazuje program,
4) wyślij dokument, Uwaga: tu nadawany jest nr referencyjny potrzebny do pobrania UPO,
5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w zakładce "Pobierz UPO". Uwaga: w przypadku wystąpienia ewentualnych błędów, np.: błędny PESEL, nie będzie możliwe pobranie UPO, wówczas pojawi się komunikat wskazujący gdzie wystąpił błąd. Po jego naprawieniu możliwe będzie ponowne wysłanie i pobranie UPO.

UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a twoja deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze,  które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Korzyści wynikające  ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• łatwość wypełnienia,
• gwarancja poprawności składanej deklaracji,
• ochrona środowiska,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.

Program jest bardzo intuicyjny i podpowiada jak prawidłowo wypełnić formularz, ponadto przy każdym formularzu można pobrać broszurę informacyjną.

BĄDŹ OSZCZĘDNY I PRAKTYCZNY – POWODZENIA