Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 25 marca 2010 roku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok szkolny 2009/2010. Celem konkursu było wyłonienie drużyny do eliminacji powiatowych. Uczestnikami konkursu były drużyny ze Szkół Podstawowych z Gminy Kobylin, tj. Zespół SP i P-le w Kobylinie, SP Kuklinów, SP Zalesie Małe, SP Smolice.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja Konkursowa,w skład której wchodzili opiekunowie drużyn oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kobylinie i przedstawiciel Policji w Kobylinie.

Konkurs ten składał się z dwóch części: teoretycznej i sprawnościowej. W części teoretycznej uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań. Na pytania były trzy odpowiedzi z czego jedna prawidłowa, którą należało zaznaczyć. W tej części można było zdobyć maksymalnie 31 punktów. Natomiast test sprawnościowy polegał na pokonaniu rowerem toru przeszkód składającego się z: równoważni, tarki, ósemki, przedmiotu do przewożenia, bramki wiszącej, slalomu, zatrzymania. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 50. Za nieprawidłowy przejazd uczestnik był karany punktami ujemnymi. Każdą z części konkursu uczestnicy pokonywali indywidualnie, a następnie ich punkty były sumowane drużynowo. W ten sposób została wyłoniona zwycięska drużyna - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, która będzie reprezentować Gminę Kobylin w eliminacjach powiatowych wraz z drużyną z Gimnazjum w Kobylinie. Eliminacje te odbędą się 15 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.