100 tysięcy złotych dla młodych rolników

Ułatwienie startu młodym rolnikom - PROW 2007 - 2013

Nabór trwa od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku.

Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 tysięcy złotych, będzie udzielana dwóm grupom osób:

grupa I (kandydaci na młodych rolników),
grupa II (posiadacze gospodarstw) - to osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wymagania dotyczące wnioskodawcy

Pomoc może uzyskać osoba:
1) pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;
2) będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3) nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
4) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy2;
5) zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym albo osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
6) której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy;

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc w wysokości 100 000 złotych, przekazywana jest na rachunek bankowy wnioskodawcy. Co najmniej 70% tej kwoty beneficjent powinien przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w biznesplanie.

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej od fazy doradztwa do momentu rozliczenia premii.

Zapraszamy do skorzystania  z naszych usług:
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań
tel. 61 853 36 97, tel. kom. 515 328 662