Posiedzenie Rady Osiedla

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się w poniedziałek 23 czerwca br. o godz. 18:00 w salce narad w biurowcu przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacje Kierownika Posterunku Policji w Kobylinie.
4. Zapytania do Burmistrza Kobylina.
5. Rowerowe Rodeo.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla
/-/ Zdzisław Górski