Akcja krwiodawstwa podczas Dni Kobylina
Akcję zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi przy UM Kobylin. Zarejestrowało się 55 osób a krew oddało 42. W¶ród nich rozlosowano 24 nagrody. Sponsorami nagród byli: Burmistrz Kobylina, BM Paweł Matuszewski, BS Kobylin.