Strzelanie z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
W dniu 3 –go maja br.  LOK w Kobylin zorganizował tradycyjne strzelanie z okazji uchwalenia Konstytucji – 3 go Maja. Każdy uczestnik mógł oddać dowolną ilość dziesięciostrzałowych serii, do klasyfikacji końcowej liczyła się najlepsza. Mimo deszczowej pogody frekwencja dopisała, w zawodach wzięły udział 22 osoby. Czołowa dziesiątka zawodów przedstawia się następująco:
  1. Wawrzyniak Andrzej – 87 pkt.
  2. Krystek Łukasz – 87 pkt.
  3. Hałas Maciej – 84 pkt.
  4. Grochowiak Andrzej – 84 pkt.
  5. Małecki Dariusz – 80 pkt.
  6. Łyszczak Joachim – 80 pkt.
  7. Ostojski Leszek – 79 pkt.
  8. Jackowski Dariusz – 78 pkt.
  9. Jańczak Wojciech – 77 pkt.
  10. Wasielewski Paweł – 68 pkt.

Czołowym zawodnikom zostały wręczone dyplomy i upominki ufundowane przez LOK Kobylin, ponadto Michalina Ostojska i Maciej Hałas zostali odznaczeni brązową odznaką Zasłużony Działacz LOK.