Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i jednocześnie mając na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy Kobylin poprzez rozwiązywanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie Rada Miejska w Kobylinie przyjęła uchwałę (Regulamin) określającą szczegółowy sposób, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz precyzującą tok postępowania przy składaniu wniosków.

Szczegółowych informacji na powyższy temat można uzyskać w urzędzie miejskim w Kobylinie pok. nr 6, bądź na naszej stronie internetowej pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=3212.