Spotkanie KARK

W dniu 19 maja 2010 roku o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera przy ul. Benickiej 9 (sala na parterze) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach działań podjętych przez sygnatariuszy i przyjaciół Ruchu Obywatelskiego na rzecz Powstania i Rozwoju Kompleksowej Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej na Ziemi Krotoszyńskiej.

Na spotkanie został zaproszony kardiolog, dr hab. n. med. Maciej Lesiak. Wygłosi w ramach prezentacji wykład pt.: „Ostry zespół wieńcowy i zawał serca – wczoraj i dziś”. Tradycyjnie po prezentacji będzie można zadawać pytania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu krotoszyńskiego zainteresowanych tematem, a w tym szczególnie: nauczycieli współpracujących z młodzieżą w szkołach w ramach prewencji pierwotnej w zakresie czynników ryzyka w chorobach układu sercowo-naczyniowego; pedagogów szkolnych i pielęgniarki ze szkół; młodzież i osoby dorosłe, które należą do organizacji pozarządowych realizujących cele w zakresie profilaktyki zdrowotnej; młodzież i osoby dorosłe, którzy interesują się kardiologią, kardiochirurgią i rehabilitacją kardiologiczną; rehabilitantów; studiujących medycynę i rehabilitację; członków rodzin, w których jest osoba chorująca na choroby układu sercowo-naczyniowego oraz osoby, które chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Zapraszamy również każdego kto identyfikuje się z podjętym przez nas dziełem.

Jan Leszek Pawlik