Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.  Termin składania kandydatur upływa z dniem 26 grudnia 2013 r.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński