XXV-lecie Samorządu Gminnego

27 maja 2015 roku w Sali szkolnej przy Placu Andrzeja Glabera w Kobylinie odbyła się uroczystość z okazji XXV-lecia Samorządu Gminnego. Burmistrz Kobylina – Bernard Jasiński wygłosił okolicznościowy referat, w którym przedstawił najważniejsze wydarzenia minionych 25 lat. Warto nadmienić, że w minionym 25-leciu mieszkańcy naszej Gminy mandat radnego powierzyli 64 osobom. Największy udział w podejmowaniu decyzji przez organ stanowiący mieli: Piotr Chlebowski, Tadeusz Dżygała i Grzegorz Okupnik, którzy swoje mandaty sprawują od 1990 roku, czyli siódmą kadencję, pięć kadencji radnym był Jan Lisiecki, natomiast cztery kadencje mandat radnego sprawowali lub sprawują: Roman Ciesiółka, Jacek Styburski, Grzegorz Jarczewski, Jan Patryas i Józef Ratajczak. Ponadto:

- trzy kadencje – 3 osoby
- dwie kadencje – 13 osób
- jedną kadencję – 40 osób.

Rada Miejska w okresie 25-lecia swojej działalności podjęła ogółem 1 483 uchwały w trakcie 253 odbytych sesji.

Organem wykonawczym w latach 1990 – 2002 (trzy kadencje) był pięcioosobowy Zarząd Miasta i Gminy, natomiast od 2002 roku funkcję organu wykonawczego pełnili wybierani w wyborach powszechnych Burmistrzowie Kobylina. W okresie 25 lat funkcję Burmistrza pełniły 3 osoby: w I kadencji – Michał Ciesielski, w II, III, IV kadencję – Jan Waleński, w V, VI i w obecnej kadencji – Bernard Jasiński.

Uroczystość uświetniła akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, za co serdecznie dziękujemy.