Obowiązek w zakresie rejestracji urządzeń chłodniczych.

1. Obowiązkowi rejestracji podlegają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe oraz pompy ciepła, zawierające co najmniej 3kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

2. Rejestracja prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Operatorów, którego obsługą zajmuje się Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie3. Rejestracja urządzeń musi być dokonana najpóźniej do 14 marca 2016 roku

4. Rejestracja odbywa się w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem strony http://www.ichp.pl/CRO

5. Operator (w myśl ustawy jest nim właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje) powinien dokonać rejestracji swojego konta, a następnie zarejestrować w Karcie Urządzenia urządzenie podlegające rejestracji.

6. Dokładną instrukcję, jak poprawnie dokonać rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.ichp.pl/CRO, gdzie szczegółowo wyjaśniono też cały proces rejestracji.

7. Od momentu zarejestrowania urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole

muszą zostać odnotowane w Karcie Urządzenia.

8. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej znajdą Państwo na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie pod adresem http://www.ichp.pl/CRO