Ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2016, pragniemy poinformować o zaplanowanym w powiecie krotoszyńskim, na dzień: 18 marca 2016 roku o godzinie 12:00 w Wiejskim Domu Kultury w Orpiszewie spotkaniu promocyjno - informacyjnym w postaci szkolenia dla rolników w zakresie zasad przyznawania płatności obszarowychw roku 2016 orz wypełniania wniosków o przyznanie tychże płatnosci w roku bieżącym.

Ponadto podczas spotkania przekazane będą informacje, przez prelegenta Biura Wsparcia Inwestycyjnego, dotyczące pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych"