Ogłoszenie Przetargu na sprzedaz dz. 479 w Kuklinowie

Szczegóły w BIP pod adresem:

 http://bip.kobylin.pl/?a=3751