OGŁOSZENIE

B U R M I S T R Z    K O B Y L I N A
Ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylin:

1) Działkę niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę położoną w Kobylinie, oznaczoną numerem geodezyjnym 2263 na arkuszu mapy 5 o pow. 0,0965 ha, zapisaną w KW KZ1R/00041437/5 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
2) Działkę niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę położoną w Kobylinie, oznaczoną numerem geodezyjnym 2266 na arkuszu mapy 5 o pow. 0,1426 ha, zapisaną w KW KZ1R/00041437/5 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły pod adresami BIP:
http://bip.kobylin.pl/?a=3752
http://bip.kobylin.pl/?a=3753