Regulamin XIX Biegu im. M. J. Piłsudskiego

Regulamin
XIX Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kobylin 2010r.
Pod honorowym patronatem  Ministra Obrony Narodowej

I. Cel i zadania

 • popularyzacja biegania wśród społeczeństwa
 • uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • uczczenie Święta Żołnierza

II. Organizatorzy

 • Urząd Miejski w Kobylinie przy współudziale  Komitetu Organizacyjnego
 • Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu
 • Międzygminny Związek Wielkopolska Gościnna

III. Termin i miejsce

 • bieg odbędzie się w dniu 15.08.2010r. ze startem i metą na stadionie KS "Piast"
 • biuro zawodów: sala sportowa Pilawa w Kobylinie ul. Strzelecka /stadion KS "Piast"/
 • start do biegu godz. 10,30.

IV. Zgłoszenie

 • należy nadsyłać pod adres: Urząd Miejski w Kobylinie, ul. Rynek 1, 63-740 Kobylin woj. wielkopolskie, telefon: Kobylin 0-65 548 2401 na nazwisko Paweł Wasielewski, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 • zgłoszenia będą również przyjmowane w dniu biegu na stadionie KS "Piast" Kobylin ul. Strzelecka – sala Pilawa.

V. Warunki uczestnictwa

 • w biegu mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, którzy posiadają aktualne ważne wyniki badań lekarskich, zezwalające na start w biegu; zawodnik powinien mieć ukończone 16 lat.
 • zawodnicy winni opłacić startowe w wysokości 10,00zł.
 • organizator zapewnia uczestnikom koszulkę  z okazji XIX Biegu, pamiątkowy znaczek, ubezpieczenie oraz posiłek na mecie biegu.

Dystans

 • trasa biegu będzie przebiegała ulicami oraz na peryferiach miasta Kobylin
 • długość trasy 15km
 • kategorie wiekowe zawodników w klasyfikacji biegu: do 19 lat, do 29 lat, do 39 lat, do 49 lat, do 59 lat, do 69 lat, powyżej 69 lat, kategoria kobiet: do 35 lat, do 50 lat, powyżej 50 lat

VI.  Nagrody

 • pierwszych trzech biegaczy w klasyfikacji generalnej  otrzymuje nagrody rzeczowe i za trzy pierwsze miejsca puchary oraz medale
 • w kategoriach wiekowych za sześć pierwszych miejsc  nagrody, wyłączając pierwszą 3 w klasyfikacji generalnej, za 3 pierwsze miejsca medale
 • w kategorii kobiet nagrody do szóstego  miejsca, za 3 pierwsze miejsca medale
 • nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu oraz najlepszego zawodnika z gminy Kobylin.
 • jedna nagroda, rozlosowana pomiędzy wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg.

VII. Zasady finansowania

 • koszty organizacyjne XIX Biegu pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy i instytucje z terenu gminy Kobylin,
 • zawodnicy uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.

IX. Program biegu

 • godz. 8,00 do 10,00 przyjmowanie zawodników do protokołu sala Pilawa – stadion,
 • godz. 10,10 do 10,25 przejście na start XIX Biegu,
 • godz. 10,30 start ze stadionu w Kobylinie, gdzie znajduje się również meta.

X. Uwagi końcowe

 • zawodnicy winni posiadać dowód tożsamości,
 • zawodnicy przed biegiem pobierają numery startowe
 • w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100,00 zł.  w razie nie uznania protestu wadium przepada.

Regulamin otrzymują:

 • Zainteresowani zawodnicy i kluby biegacza, TKKF,LZS,WFS
 • Współorganizatorzy
 • Sponsorzy
 • SP ZOZ w Krotoszynie
 • Komisariat Policji w Kobylinie

Za Komitet Organizacyjny
Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński