Profilaktyczny Turniej Szkół Uzależnieniom  STOP
8 czerwca 2016 roku w Hali Środowiskowo – Sportowej w Kobylinie odbył się Profilaktyczny Turniej Szkół „Uzależnieniom – STOP”, zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie przy współpracy nauczycieli z Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie.

Głównym celem Turnieju jest promowanie i popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadomienie im jak ważne jest odpowiednie wypełnienie tego czasu, wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji. W Turnieju wzięły udział 6-osobowe drużyny z gimnazjum
i szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylin. Szkoły musiały przygotować plakaty i hasła o tematyce profilaktycznej, które zostały zaprezentowane w dniu Turnieju. Uczniowie wykonując kolejne zadania udowodnili, że posiadają solidną wiedzę na temat uzależnień. Szybko i dobrze rozwiązali test wiedzy o uzależnieniach oraz ułożyli trafne hasła profilaktyczne. Zaprezentowane zostały oryginalne, pięknie wykonane plakaty świadczące  o dużych zdolnościach plastycznych. Sprawdzone zostały również umiejętności sportowe uczestników Turnieju. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja z alkogoglami, dzięki której dzieci i młodzież mogły przekonać się o tym, jakie zaburzenia wzroku  i równowagi może mieć osoba w stanie nietrzeźwości.

Wszystkie szkoły biorące udział w Turnieju otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie.