OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywnia projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko. Szczegóły w załączonym piśmie.