Ostrzeżenie  o intensywnych opadach deszczu

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 48 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 12.07.2016 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Przebieg: Na wschodzie subregionu prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm.

Ważność: od godz. 22:00 dnia 12.07.2016 r. do godz. 10:00 dnia 13.07.2016 r.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo wielkopolskie – subregion kalisko-leszczyński

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 3324350, 62 3324351 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

Burmistrz Kobylina