Informacja
Informujemy, że w dniach od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.             
    
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. została ustalona
w wysokości 1,00 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem:  

DO SKŁADANYCH WNIOSKÓW NALEŻY ZAŁĄCZYĆ FAKTURY VAT POTWIERDZAJĄCE ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO OBEJMUJĄCE OKRES
OD DNIA 01.02.2016 r. DO DNIA  31.07.2016 r.

Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński