Ogłoszenie
Organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego  Rady Osiedla w Kobylinie proszone są o składanie wniosków na 2017 rok do dnia 06 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pok. nr 1)  albo u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zdzisława Górskiego.