Ogłoszenie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do poszczególnych gmin i podpisywanie wniosku na wykonanie usługi demontażu i usunięcia lub tylko usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości, wcześniej zdemontowanych i zabezpieczonych na swojej posesji.

 

Zgłaszać możemy od zaraz nie czekając na wyłonienie wykonawcy.

Zgodnie z zatwierdzonym "Regulaminem" Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wnioski będą przyjmowane przez poszczególne gminy do końca sierpnia każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomoscią lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy,

3) kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachowego lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i utylizację.