Zaproszenie

Kobylin, dnia 12 grudnia 2016r.


Zaproszenie


Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert . Termin składania kandydatur upływa z dniem 19 grudnia 2016r.


Zastępca Burmistrza Kobylina

/-/ Mirosław Sikora