Jubileusze Par Małżeńskich w 2016 roku

W dniu 28 grudnia 2016 roku świętowano jubileusze 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dostojnych Jubilatów powitał Zastępca Burmistrza Kobylina – Mirosław Sikora wraz z Panią Żanetą Golinską – Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kobylinie oraz  Panią Małgorzatą Zawieja. Spośród 13 zaproszonych par należy wyróżnić trzy pary małżeńskie obchodzące Diamentowy Jubileusz.

Były to pary:
- Państwo Teresa i Józef Jarusowie
- Państwo Halina i Stanisław Kurzawowie
- Państwo Kazimiera i Franciszek Roszczakowie.

Zastępca Burmistrza podziękował Jubilatom za przyjęcie zaproszenia, zaznaczył, że są przykładem Dobrych rodzin, trwałości małżeństwa i rodziny, pięknym wzorem dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Podkreślił że rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co Jubilaci osiągnęli w ciągu wspólnego życia. Zacytował słowa papieża Jana Pawła II „ Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.”
Następnie Zastępca Burmistrza Kobylina złożył życzenia w imieniu własnym                  i Samorządu Gminy życząc długich i pogodnych lat życia  w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy. Dokonał aktu dekoracji Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz wręczył wszystkim Jubilatom pamiątkowe gratulacje i kwiaty.

Jubilatami 50 -lecia byli małżonkowie:
1. Państwo Teresa i Jan Basinscy
2. Państwo  Helena i Stanisław Durczewscy
3. Państwo Krystyna i Karol Indzińscy
4. Państwo Marianna i Mirosław Jarusowie
5. Państwo Janina i Karo Krajewscy
6. Państwo Kazimiera i Józef Ratajczakowie
7. Państwo Bożena i Henryk Stelmach
8. Państwo Maria i Stanisław Szafraniakowie
9. Państwo Kazimiera i Stanisław Szymczakowie
10. Państwo Wiesława i Czesław Żyto

Spotkanie upłynęło w podniosłej i radosnej atmosferze.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz składamy wyrazy uznania oraz płynące serca życzenia. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufani.

Ż. Golinska