Przegląd kolęd
W niedzielę 8 stycznia 2017 r. w klasztorze o.o. franciszkanów odbył się Przegląd Kolęd. Organizatorem był chór Harfa działający przy Klubie Seniora Złoty Wiek w Kobylinie.
W Przeglądzie wzięło udział 120 osób reprezentujących następujące zespoły: „Łagiewniczanie”, „Jawor” z Pogorzeli, „Wąsoszanki”, „Familia” z Kuklinowa, „Tęcza” z Piasek, „Maliszoki” z Piasek, „Seniorzy” ze Zdun, „Pod Klonem” z Miejskiej Górki i „Harfa” z Kobylina.
Wszystkie zespoły wykonały po trzy kolędy. Po Przeglądzie wszyscy występujący zostali zaproszeni na salę szkolną, gdzie odbył się skromny poczęstunek.