OGŁOSZENIE - AKCYZA
OGŁOSZENIE
     
    Informujemy, że w dniach od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.             
    
    Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. została ustalona
w wysokości 1,00 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

     Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem:  
DO SKŁADANYCH WNIOSKÓW NALEŻY ZAŁĄCZYĆ FAKTURY VAT POTWIERDZAJĄCE  ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD DNIA 01.08.2016 r.  DO DNIA  31.01.2017 r.
                                                            Zastępca Burmistrza
                                                                Mirosław Sikora