POMAGAMY  WYGRYWAMY!
Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie podjęły się realizacji projektu „Pomagamy wygrywamy”, którego adresatami byli gimnazjaliści z Kobylina, wychowankowie przedszkoli z gminy Kobylin oraz podopieczni DPS w Zdunach dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia  Św. Wincentego a Paulo w Zdunach.

Naszym głównym celem było uświadomienie dzieciom i  młodzieży, w jaki sposób możemy pomagać innym. Chcieliśmy uwrażliwić na potrzeby innych osób oraz pokazać, że każdy z nas może komuś pomóc. Za sprawą realizacji projektu rozwinęliśmy współdziałanie z Domem Pomocy Społecznej w Zdunach oraz oddziałami przedszkolnymi z gminy Kobylin.
Nasze pierwsze działanie było skierowane do młodzieży gimnazjalnej. Każdy uczeń mógł wykonać pracę plastyczną pt. „Warto pomagać” propagującą różne formy niesienia pomocy innym. Jury wybrało dwie najlepsze. Ich autorzy otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów swojej klasy. Poza tym każdy uczestnik otrzymał dyplom i czekoladę.
Młodzież gimnazjalna wzięła też udział w ognisku, podczas którego wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób pomóc ludziom z naszej gminy. Następie udaliśmy się na noc filmową, na której odbyła się projekcja filmów promujących idee wolontariatu oraz niesienia pomocy innym.


Kolejne działanie projektowe związane było z  wizytą u wychowanków DPS w Zdunach. Spędziliśmy z nimi wspólnie czas na zabawach, grach i śpiewie. Naszym celem było dostarczenie im samych radosnych chwil, a poprzez kontakt z nimi wzbogaciliśmy się o   doświadczenie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że nasza kolejna już wizyta przyniosła im tyle radości, co nam.
Najbardziej liczną grupą, do jakiej dotarliśmy, byli wychowankowie przedszkoli z gminy Kobylin. Wolontariuszki SKC wraz z opiekunem przygotowały przedstawienie, którego celem było uświadomienie dzieciom, że nawet najmłodszy człowiek może komuś pomóc. Treść przedstawienia została oparta na przygodach Kubusia Puchatka w Stumilowym Lesie. Po występie aktorki zadawały maluchom pytania odnoszące się do sztuki, a poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi upominkami. Wszystkie przedszkolaki otrzymały też cukierki i książeczki do pokolorowania.


Niezwykle cieszymy się z faktu, że nasze pierwsze przedstawienie spotkało się z takim dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy im za miłe przyjęcie, oklaski, owacje i słowa uznania.


Dziękujemy Dyrektorom przedszkoli za możliwość zaprezentowania naszego przedstawienia.   


Słowa podziękowania należą się p. Marii Hałas, p. Sławomirowi Domaszewskiemu, br. Sylwanowi za okazaną pomoc w realizację projektu oraz dziewczynom za duże zaangażowanie i poświęcenie wielu godzin czasu wolnego na rzecz innych,


Dziękujemy Caritas Diecezji Kaliskiej za przekazane fundusze niezbędne do realizacji projektu oraz Dyrekcji Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie za wszelką pomoc, przychylność, zrozumienie i umożliwienie nam realizacji działań.
Warto dodać, że wszystkie podjęte przez nas działania są wyłącznie inicjatywną wolontariuszek Szkolnego Koła Caritas i przez nie realizowane.

K.  Sobczak