"Ziemia Kobylińska" - nowa publikacja

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa , że ukazała się publikacja "Ziemia Kobylińska".

Całość składa się z trzech rozdziałów zawierających następujące treści:

- rozdział I to treści historyczne opracowane przez Jolantę Dworzczkową i Jadwigę Kiwerską uzupełnione tekstem Jana Waleńskiego, opublikowane w opracowaniu "Kobylin – zarys dziejów" ze wstępem i redakcją Stanisława Sierpowskiego wydanym w 1990 roku. Teksty i zdjęcia ujęte w ramki to uzupełnienia dodane w tym wydaniu.

- rozdział II to omówienie okresu dwudziestolecia samorządności w mieście i gminie obejmującego lata 1989 – 2009 oraz życie społeczno-kulturalne tego okresu

- rozdział III to opis wsi wchodzących w skład Gminy Kobylin .

Uzupełnienie stanowią: słowo wstępne Burmistrza Kobylina Bernarda Jasińskiego, posłowie zespołu redakcyjnego KTK, słownik, aneksy i bibliografia.

Pozycja liczy 403 strony bogato ilustrowanego tekstu i posiada kolorową, przyciągającą wzrok okładkę projektu Pani Lucyny Teodorczyk.

Prezentacja książki miała miejsce 28 maja na uroczystości z okazji XX – lecia samorządu terytorialnego.