Senior z inicjatywą 2010

W roku 2010 projekt "Senior z inicjatywą" organizowany jest po raz szósty, zarówno konferencja jak i przegląd odbędą się pod hasłem; "Bo srebro i złoto to nic, chodzi o to by zdrowym być"

W ramach projektu odbędzie się:

Konferencja naukowa "Senior z inicjatywą 2010" - 31 wrzesień 2010r. godz. 11.00  w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9) Przegląd Twórczości Artystycznej "Senior z inicjatywą" odbędzie się: 1 października 2010r. o godz. 10.00 w Kinie "Przedwiośnie" w Krotoszynie.

Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Krotoszyński, Burmistrz Krotoszyna

Program konferencji – 30 wrzesień 2010r.

 • 11.00 - 11.05 Powitanie gości
 • 11.05 - 11.20  Problem starości wyzwaniem dla polityki społecznej  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie mgr Andrzej  Piotrowski
 • 11.20 - 11.45  "Jak cię widzą, tak cię piszą – ale czy cię widzą?" -  Polityka społeczna  na rzecz seniorów – między możliwościami a ograniczeniami – dr Andrzej Stogowski – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • 11.45 - 12.10  Wielkie problemy geriatryczne – lek. med. Jarosław Maleszka
 • 12.10 - 12.30 Przerwa
 • 12.30 - 12.45  Profilaktyka i promocja zdrowia realizowana w Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia SP ZOZ Krotoszyn – mgr Krystyna Olejniczak
 • 12.45 - 13.15 Inwestycje SP ZOZ w Krotoszynie z udziałem środków wspólnotowych – dyrektor SP ZOZ  lek. med. Paweł Jakubek.

W programie konferencji: Stoisko żywności z gospodarstw ekologicznych Fundacji BARKA oraz stoisko Apteki "Na zaciszu"

W ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej „Senior z inicjatywą 2010” (01.10.2010r.) odbędą się konkursy z następujących dziedzin:

I) występy sceniczne:

 • przegląd chórów
 • przegląd zespołów
 • inne artystyczne formy sceniczne (śpiew indywidualny, kabaret, scenka teatralna, recytacja)
 • taniec

II) wystawa prac:

 • rękodzielnictwo (haftowanie-wyszywanie, szydełkowanie, tkactwo, malarstwo, inne formy artystyczne)
 • kulinaria (nalewki, przetwory owocowe i warzywne, wypieki)

Informacji dot. projektu udziela Wioleta Czubak, tel. (062) 722-88-91, 722-88-92

 

Organizatorzy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Projekt współfinansowany przez:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe, Miasto i Gminę Krotoszyn

Partnerzy przy realizacji projektu:

 • Krotoszyński Ośrodek Kultury
 • Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
 • Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.
 • Miasto i Gmina Kobylin
 • Miasto Sulmierzyce
 • Miasto i Gmina Zduny
 • Gmina Rozdrażew