Wsparcie dla organizacji i stowarzyszeń
Wszystkie organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego Rady Osiedla proszone są o składanie wniosków na 2011 rok do dnia 12 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie biuro nr 1.