Preferencyjne kredyty dla rolników
W związku z uruchomieniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską  powodzi , która miała miejsce w maju  bieżącego roku, Urząd Miejski w Kobylinie zwraca się z uprzejmą prośbą do rolników, których dotknęła powyższa klęska, a zainteresowanych powyższym kredytem o pobranie wniosków kredytowych w BS Kobylin. Wypełnione wnioski prosimy składać do Zespołu Komisji w Urzędzie Miejskim w Kobylinie w celu przygotowania opinii wojewody i przesłania ich poprzez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krotoszynie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie zostaną zaopiniowane i odesłane z powrotem do Urzędu Miejskiego w Kobylinie.