XXI Bieg Glabera
Dnia 23.09.2010r. na boisku sportowym  KS Piast odbył się XXI Bieg Glabera.  Wspaniała pogoda zgromadziła na starcie dużą liczbę dzieci i młodzieży z przedszkola , szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczestników biorących udział w biegu  było około 300. Biegi zostały przeprowadzone w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki biegów przedstawiają się następująco:

Przedszkole

I –Jakub Siepa
II-Mikołaj Wiatrowski
III-Aleksandra Łopaczyk

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta klasy   I  -  II
I  -  Zuzanna Robakowska
II  -Magdalena Paluszkiewicz
III –Sandra Weber

Chłopcy klasy I – II
I  - Lucjan Wachowiak
II – Dawid Nowacki
III – Jan Maleszka

Dziewczęta  klasy  III – IV
I  - Aleksandra Bzodek
II  - Maria Paluszkiewicz
III  - Marta Sowa

Chłopcy  klasy  III – IV
I  -  Amadeusz Lorek
II  -  Nikodem Miterski
III  -  Arkadiusz Twardowski

Dziewczęta klasy  V  -  VI
I  -  Michela Maćkowiak
II – Dagmara Robakowska
III – Martyna Jasiczak

Chłopcy  klasy  V  -  VI
I  -  Krzysztof Bella
II  -  Mateusz Wachowiak
III  - Hubert  Kucharczyk

Gimnazjum

Dziewczęta klasy   I
I  - Sandra  Fabianowska
II  - Sandra  Gotter
III  - Jagoda Sworowska

Chłopcy  klasy  I
I  -  Jakub  Garkowski
II  -  Miłosz  Miterski
III  -  Dawid Dymarski

Dziewczęta  klasy  II
I  -  Sylwia   Sikora
II  -  Monika  Foltynowicz
III  -  Martyna Wąsowicz

Chłopcy  klasy   II
I  -  Bartosz  Kostrzewa
II  -  Krystian Jędrzejak
III  -  Sebastian  Panek

Dziewczęta  klasy  III
I  -  Klaudia  Baranowska
II  -  Katarzyna  Bella
III  -  Martyna  Kubalska

Chłopcy  klasy    III
I  -  Bartosz   Lekosz
II  -  Mikołaj  Spruta
III  -  Krystian  Wielebiński

Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa

Dziewczęta:
I  -   Natalia     Hadaś
II  -  Karolina  Ratajczak
III  -  Dominika  Matysiak

Chłopcy:
I  -  Bartosz   Ochocki
II  -  Dominik   Sabaciński
III  -  Marcin  Ramian

Składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Kobylina za ufundowanie nagród rzeczowych dla 10 najlepszych zawodników w każdym biegu  i radom rodziców z przedszkola, szkoły podstawowej , gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej za zakup słodyczy dla wszystkich uczestników biegu. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w biegu za rok.