Tomasz Lesiński Burmistrzem Kobylina

20 października br. podczas  uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kobylinie Tomasz Lesiński został  zaprzysiężony na Burmistrza Kobylina. Oficjalnego powitania nowego Burmistrza dokonał Tadeusz Dżygała Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie, który przypomniał przebieg październikowych wyborów. W dniu 1 października br. o stanowisko Burmistrza Kobylina rywalizowało 4 kandydatów: Wiesław Popiołek , Rafał Nowacki , Mirosław Jackowski  i Tomasz Lesiński.
W II turze 15 października br. Tomasz Lesiński pokonał Wiesława Popiołka.

W sali szkolnej przy ul. Krotoszyńskiej pojawili się radni i goście. Wśród tych ostatnich byli: wicestarosta krotoszyński – Paweł Radojewski, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i inni.
Pełniący obowiązki burmistrza Rafał Nowacki, mianowany na stanowisko włodarza Kobylina przez premier Beatę Szydło, podziękował za ponad dwumiesięczną współpracę. Pogratulował zwycięstwa w wyborach nowemu burmistrzowi. W kolejnym punkcie  przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Damian Jankowiak – odczytał zaświadczenie o wyborze  na Burmistrza Kobylina.
Nowy Burmistrz - Tomasz Lesiński złożył ślubowanie i zapewnił o chęci współpracy z radnymi, sołtysami, pracownikami samorządowymi. Podziękował wszystkim wyborcom i osobom wspierającym go w kampanii. Wyrazy wdzięczności za wsparcie usłyszała też obecna na sali żona burmistrza – Dobrawa Lesińska. Potem burmistrz przyjmował życzenia od obecnych gości. Były kwiaty, uściski dłoni i wspólne zdjęcia.