Informacja
Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępca kierownika Urzedu Stanu Cywilnego połczone ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzedzie Miejskim w Kobylinie.

Burmistrz Kobylina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Janura zamieszkała w Kobylinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Janura wykazała się wiedzą z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansów i administracji. Posiada wykształcenie umożliwiające wykonywanie pracy na w/w stanowisku. W świetle powyższego uznaje się, że spełnia oczekiwania pracodawcy.

Umowa zostanie zawarta po uzgodnieniu warunków zatrudnienia.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński