Muzykowanie naszą pasją
„Muzykowanie naszą pasją”- tak zatytułowana była impreza muzyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie „kuKLINów” przy wsparciu finansowym Gminy Kobylin. Celem było spotkanie zespołów śpiewaczych  i kapel, wymiana doświadczeń, inspiracje muzyczne, występ muzyczny dla mieszkańców oraz wspólna zabawa. Zjawiło się 12 zespołów: Łagiewniczanie, Familia, Młodzi Duchem, Kapela z Klina, Lutogniewiacy, Łąkocanie, Kapela z Kociny z Kociny , Baszkowianki, Kapela Kumple z Ligoty Małej, Chór Parafialny Starygród, Ale Babki z Rozdrqażewa, Złote Kłosy z Bonikowa. Ogólnie w imprezie wzięło udział 200 osób. Konferansjerkę prowadziła Barbara Gościniak.  Przeróżny repertuar, interpretacja, sposób wykonania spowodowały, że występ oglądało się z wielką przyjemnością. Imprezę zakończyła wspólna zabawa przy muzyce „na żywo”.