Zarządzenie nr 155/2017

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych

Treść zarządzenia pod adresem:

http://bip.kobylin.pl/?a=5405