Dzień Drzewa
W dniu 07 listopada 2017 r. w sali szkolnej w Kobylinie przy ulicy A. Glabera odbyło się coroczne spotkanie z okazji „DNIA DRZEWA”. Udział wzięły członkinie Kobylińskiego Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kobylinie.
Pracownik odpowiedzialny w naszej  gminie za ochronę środowiska Podinspektor Wiesław Popiołek przedstawił licznie zebranym w liczbie ok. 100 osób stan środowiska oraz zagrożenia jakie występują na terenie naszej gminy. Zapoznał zebranych z programami pomocowymi jakie funkcjonują już w naszej gminie a mianowicie dopłata gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej i nie ma możliwości w najbliższym czasie jej wybudowania. Dofinansowanie gminy do odbioru, transportu i utylizacji eternitu od osób fizycznych. Poinformowano także zabranych o trzecim programie pomocowym, który ma wejść w życie w 2018 roku a mianowicie dopłata gminy do wymiany źródeł ciepła ze starej technologii na ekologiczne rozwiązania.
Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał za darmo (sfinansowane z budżetu gminy) ozdobne drzewo liściaste „Migdałek Trójklapowy”, które powinien zasadzić na swojej nieruchomości i zadbać o jego pielęgnację.