Narada robocza w sprawie Ptasiej Grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń

W dniu 09 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyła się narada robocza pracowników wszystkich gmin należących do Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie zagrożenia wystąpienia Ptasiej Grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Z naszej gminy w naradzie uczestniczył Inspektor Jacek Paluszkiewicz. Obecnie te dwie choroby najbardziej zagrażają hodowcom i w razie wystąpienia powodują ogromne straty zarówno w likwidacji ogniska choroby jak
i w dochodach gospodarstwa rolnego. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił obowiązki jakie ciążą na poszczególnych gminach w przypadku wystąpienia tych chorób i jak należy je zwalczać. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji także zapoznali wszystkich z czynnościami jakie będą wykonywać podczas akcji zwalczania tych ognisk chorobowych. W załączeniu zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 Informacja1.pdf

 Informacja2.pdf