TRWA BUDOWA KANALIZACJI SANIITARNEJ W M. DŁUGOŁĘKA I CZEŚCI M. SMOLICE

Termin realizacji zadania: 16.08.2017 r. – 25.03.2019 r.

Pierwotna wartość kosztorysowa brutto: 3 956 979,10 zł

Wartość zadania po przetargu brutto: 2 987 614,15 zł

Środki uzyskane z PROW: 1 545 544 zł

Pożyczka z WFOŚiGW: 859 386,04 zł

Środki własne: 582 684,11 zł (w tym 150 027,94 zł z MZWiK Strzelce Wielkie)

Realizacja w poszczególnych latach: 2017 r.: 600 000 zł

2018 r.: 2 300 000 zł

2019 r.: 90 000 zł

Nadzór archeologiczny sprawuje: Jarosław Teske, Kalisz, koszt: 12 600 zł

Nadzór inwestorski sprawuje: Damian Bolach, Ostrów Wielkopolski, koszt: 24 000 zł

Wykonawca zadania: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan oraz Jerzy Stanisławski

Pracownik Odpowiedzialny z ramienia Gminy Kobylin – Podinspektor Wiesław Popiołek