Trwa przebudowa drogi gminnej w Kuklinowie.

Trwają roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w Kuklinowie. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2018 roku. W tegorocznym budżecie Gmina Kobylin przeznaczyła na to zadanie 400.000,00 zł., natomiast w budżecie na rok 2018 kwotę 733.000,00 zł.