Utwardzono drogę gminną w Starymgrodzie
W dniach 15.11. – 17.11. br. wykonano utwardzenie drogi gminnej w Starymgrodzie. Należy podziękować mieszkańcom wsi za zorganizowanie i ochoczą pomoc przy wykonaniu utwardzenia drogi. Gmina zorganizowała materiał, a sprzęt i pracę przy wykonaniu mieszkańcy. Trochę wysiłku, a ile satysfakcji i zadowolenia.